อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายวัดดอนขนาก หมู่ที่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม