อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต. ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ. นครปฐม