อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองลำท่าข่อย หมี่ที่ 2 ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ ตำบลโคกพระเจดีย์ ตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม