อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 6,3 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม