อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 1,2 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม