อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบ้านไรเจ๊ก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม