อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านบางกระจัน ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม