อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังฟาร์มปรีชา หมู่3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม