อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมารถขุดไฮดรอลิคและโป๊ะ รถเครนสำหรับยกฯ ขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืชคลองระบายน้ำ 1 ข – 5 – 1 ข (ท่าเรือ – บางหลวง) ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม