อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมารถขุดไฮดรอลิคพร้อมโป๊ะ และรถเครนสำหรับยกฯ ขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืชคลองพระเจดีย์และคลองสาธารณประโยชน์ ตำบลดอนข่อย เชื่อมต่อ ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม