อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมารถขุดไฮดรอลิคพร้อมโป๊ะ และรถเครนสำหรับยกฯ ตามโครงการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำท่าจีน บริเวณสะพานบุญรัฐประชานุวัฒน์ ตำบลสามพราน ถึงบริเวณวัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม