อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาขุดไฮดรอลิคและรถเครนสำหรับยกรถขุดไฮดรอลิคและโป๊ะ ในการดำเนินการขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืชคลองญี่ปุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม