อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังไทร หมู่ที่ 3 ตำบลถนนขาด เชื่อมต่อ ตำบลพระประโทน,ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม