อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองวังกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม