อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

การดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองท่าผา – บางแก้ว หมู่ที่ 1,3,6,7 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม