อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอนันทมหิดล ณ โรงพยาบาลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม