อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม