ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2023-06-15] ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. หมู่ที่ 3 เลียบคลองวงพาด บริเวณสะพาน คสล. ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม