ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.
 
คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.
นายชาญนะ เอี่ยมแสง : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
นายชาญนะ เอี่ยมแสง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ : ปลัดจังหวัดนครปฐม
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์
ปลัดจังหวัดนครปฐม
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
นายวิรัชชัย พลอยเพชร : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
นายวิรัชชัย พลอยเพชร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
นายอนุสรณ์ บุญกวิน : ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายอนุสรณ์ บุญกวิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายอภินันท์ ศิริรังษี : ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายอภินันท์ ศิริรังษี
ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายอนุสรณ์ บุญกวิน : ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายอนุสรณ์ บุญกวิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ : ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ
ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายกิจจารักษ์ ชุ่มชื่น
นายกิจจารักษ์ ชุ่มชื่น
นายเฉลิมชัย ศุภเอม
นายเฉลิมชัย ศุภเอม
นายพิษณุ พลอยสุข
นายพิษณุ พลอยสุข
นายมนัส กิตติวโรดม
นายมนัส กิตติวโรดม
นายอนุสรณ์ บุญกวิน : ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายอนุสรณ์ บุญกวิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายจรินทร์ อิ้วสวัสดิ์
นายจรินทร์ อิ้วสวัสดิ์
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม
นายศศิน พัฒนภิรมย์ : ท้องถิ่นจังหวัด
นายศศิน พัฒนภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัด
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
61
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11345
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1022023
 
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • จังหวัดนครปฐม