ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
หัวข้อเรื่อง คู่มือปฏิบบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
รายละเอียด คู่มือปฏิบบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
เอกสารประกอบ เอกสารประกอบ
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2018-11-09  เวลา : 16:00:15
 
 
 
 
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ