อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แจ้งปัญหา ค้นหา
 
 
6111090009 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2561
รอตรวจสอบ
2018-11-09
6111090008 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รอตรวจสอบ
2018-11-09
6111090007 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รอตรวจสอบ
2018-11-09
6111090006 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รอตรวจสอบ
2018-11-09
6111090005 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รอตรวจสอบ
2018-11-09