ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์

สะพานข้ามคลองโยงผุพังอันตราย

2019-12-25 - เวลา 16:52:14
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลคลองโยงรับแจ้งจากประชาชนว่าสะพานไม้ข้ามคลองโยงบริเวณโรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งสะพานดังกล่าวอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในการนี้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯจึงขอความอนุเคราะห์ประสานขอให้ อบจ นครปฐมเร่งซ่อมแซมสะพานไม้ดังกล่าวเนื่องจากมีนักเรียนตัวเล็กๆที่จะต้องเดินทางไปโรงเรียนจากตำบลคลองโยงข้ามไปโรงเรียนบ้านคลองโยง และในปัจจุบันสะพานมีสภาพผุพังมากขึ้น จึงนำเรียนมาเพื่อเร่งดำเนินการดังกล่าว/ขอบคุณค่ะ

ดำเนินการเสร็จสิ้น โดย
2020-02-03 - เวลา 16:04:36
อยู่ระหว่างจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สอบถาม