ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
หัวข้อเรื่อง สะพานข้ามคลองโยงผุพังอันตราย
 
รายละเอียด ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลคลองโยงรับแจ้งจากประชาชนว่าสะพานไม้ข้ามคลองโยงบริเวณโรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งสะพานดังกล่าวอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในการนี้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯจึงขอความอนุเคราะห์ประสานขอให้ อบจ นครปฐมเร่งซ่อมแซมสะพานไม้ดังกล่าวเนื่องจากมีนักเรียนตัวเล็กๆที่จะต้องเดินทางไปโรงเรียนจากตำบลคลองโยงข้ามไปโรงเรียนบ้านคลองโยง และในปัจจุบันสะพานมีสภาพผุพังมากขึ้น จึงนำเรียนมาเพื่อเร่งดำเนินการดังกล่าว/ขอบคุณค่ะ
 
เอกสารประกอบ เอกสารประกอบ
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2019-12-25  เวลา : 16:52:14
 
 
 
 
รายละเอียด อยู่ระหว่างจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
ผู้ตอบ admin
 
วันที่ตอบ 2020-02-03  เวลา : 16:04:36