ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
หัวข้อเรื่อง กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ โดยไม่มีระบบป้องกันมลพิษ
 
รายละเอียด ในซอยหมู่บ้านบุญนภา ต.คลองใหม่ อ.สามพราน นครปฐม มีบ้านที่มีกิจกรรมพ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตชุมชนหนาแน่น โดยไม่มีระบบป้องกันมลภาวะ Solvent มีกลิ่นสี ทินเนอร์ในหมู่บ้านที่เป็นชุมชน โปรดแนะนำวิธีการพ่น หรือประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะอนามัย หรือโปรดประสานงานหน่วยงานที่แนะนำให้ความรู้
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2020-04-08  เวลา : 21:45:55
 
 
 
 
รายละเอียด ตามที่ท่านได้ร้องเรียน กรณีดังกล่าวนี้ เป็นอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของ อบต.คลองใหม่ จึงขอให้ท่านติดต่อไปยัง อบต.คลองใหม่ เบอร์โทร 034-980131 
 
ผู้ตอบ ฝ่ายนิติการฯ
 
วันที่ตอบ 2020-04-21  เวลา : 16:11:02