ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
หัวข้อเรื่อง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
 
รายละเอียด โปรดมาตัวสอบบ้านเลขที่ 107/41 หมู่ 2 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม 73000 ได้มีการทำหมู สร้างความเดือดร้องให้แก่ชาวบ้าน ทั้งด้านกลิ่น น้ำมันหมูไหล บนพื้นถนน สกปรก ลื่น เสียงดัง จอดรถขว้างทางสัญจร โดยทั้งทีบ้านเลขที่ดังกล่าวเป็นบ้านเช่า โปรดให้ชาวบ้านระแวกใกล้เคียงได้รับความเป็นธรรมด้วยเถิด
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2021-04-02  เวลา : 00:12:47
 
 
 
 
รายละเอียด กรณีดังกล่าว อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองนครปฐม กรุณาติดต่อ โทรศัพท์ 034-267751
 
ผู้ตอบ ฝ่านนิติการและการพาณิชย์
 
วันที่ตอบ 2021-04-05  เวลา : 10:16:00