ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
หัวข้อเรื่อง ขอให้ช่วยเยียวยาชาวบ้านที่น้ำท่วมริมแม่น้ำ
 
รายละเอียด เนื่องจากมีน้ำท่วมหนักมาก บ้านเรื่อนและข้าวของเสียหายจากน้ำท่วมเป็นจำนวนมหาศาล ขอให้ช่วยเหลือด้วยนะคะ
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2021-11-09  เวลา : 10:39:29
 
 
 
 
รายละเอียด ขณะนี้ อบจ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในท้องที่ที่เกิดอุทกภัยอยุ่ครับ
 
ผู้ตอบ ฝ่ายนิติการ
 
วันที่ตอบ 2021-11-11  เวลา : 17:32:29