อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

งานเทศกาล ประเพณี

งานประเพณีนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ (Paying Homang to Phrapathom Chedi)

จัดเป็นงานประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 12 ค่ำ ถึงแรม 4 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มาร่วมกันบริจาคทรัพย์บำรุงรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ให้อยู่สืบไป นอกจากพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และการแสดงมหรสพต่าง ๆ อีกด้วย