ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
งานเทศกาล ประเพณี
 
งานประเพณีสงกรานต์ (Songkran Festival)
 
 
งานประเพณีสงกรานต์ของชาวนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 เมษายนของทุกปี บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

      โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมใจกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น.ขบวนแห่พระร่วงน้อย ขบวนแห่นางสงกรานต์และหน่วยงานที่เข้าร่วมขบวนแห่พร้อมกันบริเวณถนนทิพากร (ข้างสำนักงานเทศบาลนครนครปฐมเดิม) ต่อจากเคลื่อนริ้วขบวนแห่ไปยังบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ทางประตูด้านทิศเหนือตามเส้นทางที่กำหนด
      
       และมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมขบวนแห่ ประกอบด้วย วงโยธวาทิต ขบวนแห่พระร่วงน้อย ขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนกลองยาว และเมื่อขบวนแห่ถึงบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์จะประกอบพิธีอัญเชิญพระร่วงน้อยขึ้นประดิษฐานบนบุษบก บริเวณถนนหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาและสรงน้ำ จากนั้นจะมีพิธีการทางศาสนา พิธีสรงน้ำพระเถระผู้ใหญ่และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ 
       
        โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ การจัดขบวนแห่สงกรานต์ ขบวนมังกรและสิงโต การทำบุญสรงน้ำพระร่วงโรจนฤทธิ์ ก่อพระเจดีย์ทราย มีมหรสพและการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการแสดงดนตรี การละเล่นสงกรานต์ พร้อมทั้งจัดภาชนะใส่น้ำตลอดแนวถนนราชดำเนิน เพื่อให้ประชาชนได้เล่นน้ำด้วย ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดนครปฐม

        โดยเน้นประเพณีและวัฒนธรรมไทย รณรงค์ไม่ไช้ถุงพลาสติก ลูกโป่ง หรือกระบอกฉีดที่มีแรงอัดน้ำสูง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อสายเดี่ยว/เกาะอก พร้อมใจกันใช้น้ำสะอาดใส่ขันรดที่ไหล่หรือมือ เพื่อเป็นการให้พรและอวยพรซึ่งกันและกัน

 
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
12
ผู้เข้าชมวันนี้
565
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11849
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1022527
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม