ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้ผู้ที่ไปทำงานในอิสราเอลได้ตัดสินใจเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเนื่องมาจากสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล-กาชา

กระทรวงการต่างประเทศได้มีแถลงการณ์เรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอล เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล-กาซา ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 และกองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซา ซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบที่รุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอล รวมถึงมีความเป็นไปได้ว่า การสู้รบจะขยายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศและกระทบต่อกระบวนการอพยพอย่างมีนัยสำคัญ โดยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับพร้อมทั้งเร่งออกมาตรการเยียวยาหาทางลดภาระต่าง ๆ ให้กับคนไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลอย่างเต็มที่ โดยครอบครัวและญาติของผู้ที่ไปทำงานในอิสราเอลสามารถใช้ช่องทางศูนย์ดำรงธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 1567 เพื่อประสานงานให้กับญาติของตนเอง และผู้ไปทำงานในอิสราเอลสามารถแจ้งสถานฑูตฯ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันทีที่โรงแรม David interContinental, Kaufmann Street 12, Tel Aviv-Yafo, 61501 

หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์พักพิง 050-443-8094, 053-557-4115

หมายเลขโทรศัพท์สถานฑูตฯ 055-271-2201, 053-254-2826, 054-636-8150 

สอบถาม