อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 62