ข้อมูลพื้นฐาน
การคมนาคม
           นครปฐมอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ทางรถไฟ 58 กิโลเมตร ส่วนการคมนาคมภายในจังหวัดมีถนนลาดยางติดต่อกันได้ทุกอำเภอและตำบล การคมนาคมทางน้ำในแม่น้ำนครชัยศรีเดิมมีความสำคัญมาก ปัจจุบันลดบทบาทลงมาก เพราะมีถนนรถยนต์มากขึ้น แต่แม่น้ำยังมีสภาพที่จะใช้เป็นเส้นทางขนส่งขนาดใหญ่ได้ถ้ามีความจำเป็น แต่อาจจะไม่สะดวกนัก เพราะมีการสร้างสะพานมากถึง 9 สะพาน
สอบถาม