ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-07-12] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม