ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-07-21] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นกระเบื้องอาคารสำนักงาน (อาคารอำนวยการและกายภาพบำบัด)เลขรหัสพัสดุ 015-42-0009 ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
สอบถาม