ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-08-31] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน 88-8220 นฐ และทะเบียน 90-1416 นฐ รวม 2 คัน จำนวน 6 รายการ