ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-08-31] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเกรดเดอร์ แคตเตอร์พิลล่าร์ 140 G ทะเบียน ต 0868 นฐ และรถขุดไฮดรอลิค โคมัตสุ PC200 LC ทะเบียน ตค 2433 นฐ รวม 2 คัน จำนวน 15 รายการ