ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2024-01-10] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน 2 ซ้าย หมู่ที่ 12 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม