ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-02-07]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองดอนตาแก้ว หมู่ที่ 3 ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี