อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2020-05-05]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผุ้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2563 (แก้ไขลดวงเงิน) ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563