อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2020-10-09] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระ หมู่ที่ 11 ต.สระพัฒนา เชื่อมต่อ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม