ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-11-04] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 42 คน ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ตั้งแต่วันที่ 16 -30 พฤศจิกายน 2564