ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-11-05] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ 8,000 ชุด เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565