ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-11-11] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 42 คน ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2564