ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-12-09] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 4 รายการ