ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-12-20] ประกาศผลการพิจารณา จ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจตอล ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKALFA-5002i หมายเลขครุภัณฑ์ 417-61-0010 ฯ