ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-12-27] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองห้วยสามสาม หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม