ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2022-01-04] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม