สินค้า OTOP

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป(สระพัฒนา)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป(สระพัฒนา)

53/1 ม.2 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180

081-0095316