การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจัดตั้งซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบคลองชลประทาน สาย 4ข-2ข-1ข-1ซ-5ซ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยพระ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำนวน 73 ชุด