อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรืมเหล็ก ข้ามคลองบางไกรซ้อน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม