กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม