กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 อบจ.นครปฐม ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขุดลอกผักตบชวา บริเวณบึงกุ่ม-บึงบางช้าง
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ สมาชิกสภาฯ ปลัด อบจ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ. ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขุดลอกผักตบชวา บริเวณบึงกุ่ม-บึงบางช้าง
โดยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาของกรมทรัพยากรธรรมชาติและทะเลชายฝั่ง โดยการประสานงานของ นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
สอบถาม